דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪111,493,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪155,208,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,996,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪161,204,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪840,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪78,824,000 (48.9%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,570,000 (1.59%)
  • רכש וקניות: ₪71,918,000 (44.61%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪143,848,806
תחת סעיף זה מוקצים 415 תקני כח אדם , ובנוסף 624 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?