דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המשרד לקליטת העליה

30

2,052,175,000
בשנת 2019 תקציב המשרד לקליטת העליה הוא ₪1,740,631,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,052,175,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,900,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,055,075,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,255,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,450,525,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪103,583,000 (5.04%)
  • תמיכות והעברות: ₪950,154,000 (46.23%)
  • רכש וקניות: ₪948,900,000 (46.17%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,531,982,430
תחת סעיף זה מוקצים 469 תקני כח אדם , ובנוסף 265 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?