דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המשרד לקליטת העליה

30

2,293,241,000
בשנת 2016 תקציב המשרד לקליטת העליה הוא ₪1,779,946,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,293,241,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪10,600,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,303,841,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,945,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪910,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪98,011,000 (4.25%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,075,772,000 (46.69%)
  • רכש וקניות: ₪1,061,968,000 (46.1%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪1,614,193,073
תחת סעיף זה מוקצים 406.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,156 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?