דלג לתוכן עיקרי
29.08.17.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשם הקבלנים ורישום (תחת תחום פעולות ההנהלה ושירותי בסעיף משרד הבנוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב שיא כח אדם לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 6 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?