דלג לתוכן עיקרי
29.08.16.53

השתתפות תקציב הפיתוח

תקציב מאושר: -4,819,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום פעולות ההנהלה ושירותי בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות תקציב הפיתוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-4,819,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?