דלג לתוכן עיקרי
29.08.16.46

הכנסות מפרסום מכרזים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום פעולות בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות מפרסום מכרזים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?