דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב רזרבה לאחזקת רכב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪140,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?