דלג לתוכן עיקרי
29.08.14.03

הוצאות ניהול שיקום שכונות חברתי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שיקום שכונות והוצאות (תחת תחום פעולות ההנהלה ושירותי בסעיף משרד הבנוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הוצאות ניהול שיקום שכונות חברתי הוא ₪1,138,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?