דלג לתוכן עיקרי
29.08.11.55

בקרה על מחיר למשתכן

תקציב מאושר: 1,300,000
תקנה תקציבית בתכנית נכסים ודיור (תחת תחום פעולות בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב בקרה על מחיר למשתכן לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?