דלג לתוכן עיקרי
29.08.09.18

השתתפות במס הכנסה בגין שימוש במערכת נדלן

תקציב מאושר: 400,000
תקנה תקציבית בתכנית אגף אכלוס (תחת תחום פעולות ההנהלה ושירותי בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות במס הכנסה בגין שימוש במערכת נדלן הוא ₪400,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪377,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)