דלג לתוכן עיקרי
29.08.09.10

אימות ממוחשב של נתונים

תקציב מאושר: 257,000
תקנה תקציבית בתכנית אגף אכלוס (תחת תחום פעולות בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב אימות ממוחשב של נתונים הוא ₪300,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪257,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪355,590
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)