דלג לתוכן עיקרי
29.08.07.06

שרותי כ"א בעיבוד נתונים

תקציב מאושר: 60,000
תקנה תקציבית בתכנית היחידה לעיבוד נתונים (תחת תחום פעולות ההנהלה ושירותי בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב שרותי כ"א בעיבוד נתונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪60,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?