דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה

29.08.06.17

-225,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות המשרד לאיכות הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-225,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?