דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הקליטה במימון מחקרי עולים בנושא רעידות אדמה

29.08.06.08

-1,000,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות משרד הקליטה במימון מחקרי עולים בנושא רעידות אדמה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?