דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד האוצר בבדיקות כספיות

29.08.03.08

-174,000
בשנת 2011 תקציב השתתפות משרד האוצר בבדיקות כספיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-174,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?