דלג לתוכן עיקרי
29.08.03.07

העברת מימון ביניים למרכז הבניה

תקציב מאושר: 1,500,000
תקנה תקציבית בתכנית גזברות (תחת תחום פעולות ההנהלה ושירותי בסעיף משרד הבנוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב העברת מימון ביניים למרכז הבניה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?