דלג לתוכן עיקרי
29.08.01.58

השתתפות במשרד האוצר - בקורת מבני דת

תקציב מאושר: 112,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת המשרד (תחת תחום פעולות בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות במשרד האוצר - בקורת מבני דת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪112,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)