דלג לתוכן עיקרי
29.08.01.40

מחשוב מערכת לרישום שכונים

תקציב מאושר: 700,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת המשרד (תחת תחום פעולות ההנהלה ושירותי בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב מחשוב מערכת לרישום שכונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?