דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב פעולות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪89,659,066
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2013.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?