דלג לתוכן עיקרי
29.06.01.05

עבודה בלתי צמיתה - נציגי משרד הבינוי והשיכון בועדות המחוזיות לתכנון ובניה

תקציב מאושר: 135,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר-כללי (תחת תחום שכר עובדי הנהלת המשרד בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב עבודה בלתי צמיתה - נציגי משרד הבינוי והשיכון בועדות המחוזיות לתכנון ובניה הוא ₪265,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪135,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪130,816
תחת סעיף זה מוקצים 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)