דלג לתוכן עיקרי
29.04

רזרבות

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד הבינוי והשיכון.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2019 תקציב רזרבות הוא ₪3,202,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?