דלג לתוכן עיקרי
29.02.02

אבטחת מזרח ירושלים

תקציב מאושר: 75,142,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פעולות המשרד בסעיף משרד הבינוי והשיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב אבטחת מזרח ירושלים הוא ₪53,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪75,142,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪75,142,000 (100%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?