דלג לתוכן עיקרי
29.02.01.06

תוכנית החומש לעולי אתיופיה

תקציב מאושר: 4,208,000
תקנה תקציבית בתכנית שיקום שכונות חברתי (תחת תחום פעולות המשרד בסעיף משרד הבינוי והשיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב תוכנית החומש לעולי אתיופיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,208,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪3,207,878
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)