דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד ראשי הוא ₪308,484,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪400,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪308,884,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪23,493,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪165,684,000 (53.64%)
  • רכש וקניות: ₪135,001,000 (43.71%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪292,799,371
תחת סעיף זה מוקצים 548 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?