דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב הכנ' מתביעות משפטיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?