דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפות במע"צ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?