דלג לתוכן עיקרי
28.03.01.26

הכנסות ממכירת ציוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אפסנאות (תחת תחום יחידות ביצוע ושרותים בסעיף מחלקת עבודות ציבוריות -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות ממכירת ציוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?