דלג לתוכן עיקרי
28.01.03.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: 4,348,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות כבישים (תחת תחום תחום פעולה כללי מע"צ בסעיף מחלקת עבודות ציבוריות -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב שיא כח אדם הוא ₪4,487,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,348,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪4,242,268
תחת סעיף זה מוקצים 34 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)