דלג לתוכן עיקרי
28.01.01.95

רזרבה להתייקרויות כללית

תקציב מאושר: 169,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלה (תחת תחום תחום פעולה כללי מע"צ בסעיף מחלקת עבודות ציבוריות -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתייקרויות כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪169,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?