דלג לתוכן עיקרי
27.13.01.07

השתתפות בסעיף גמלאות- תשלום לועדה לפנים משורת הדין

תקציב מאושר: 1,500,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בהוצאות מינהל (תחת תחום השתתפות בהוצאות מינהל בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב השתתפות בסעיף גמלאות- תשלום לועדה לפנים משורת הדין הוא ₪1,500,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪1,214,295
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)