דלג לתוכן עיקרי
27.13.01.01

הוצאות מינהל

תקציב מאושר: 467,129,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בהוצאות מינהל (תחת תחום השתתפות בהוצאות מינהל בסעיף הקצבות לביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב הוצאות מינהל הוא ₪467,129,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪374,888,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)