דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2021 תקציב קורונה - פטור מדמי ביטוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪408,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?