דלג לתוכן עיקרי
27.12.01.28

קורונה - אבטלה ממושכת

תקציב מאושר: 54,000,000
תקנה תקציבית בתכנית קצבאות וחוקים ייעודיים (תחת תחום תשלומי העברה במימון בסעיף הקצבות לביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב קורונה - אבטלה ממושכת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪54,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?