דלג לתוכן עיקרי
27.12.01

קצבאות וחוקים ייעודיים

תקציב מאושר: 10,633,743,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תשלומי העברה במימון בסעיף הקצבות לביטוח לאומי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב קצבאות וחוקים ייעודיים הוא ₪10,633,743,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪10,633,743,000 (100%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪10,417,005,006
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?