דלג לתוכן עיקרי
27.11.01.06

השתתפות בענף אבטלה

תקציב מאושר: 243,000,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בגבייה (תחת תחום השתתפות אוצר המדינה בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב השתתפות בענף אבטלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪243,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪881,401,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)