דלג לתוכן עיקרי
27.08.01.01

רזרבה להקצבות על פי סעיף 32

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום רזרבה להתייקרויות בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב רזרבה להקצבות על פי סעיף 32 הוא ₪642,351,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)