דלג לתוכן עיקרי
27.06.01.02

הוצאות מנהל

תקציב מאושר: 1,600,000
תקנה תקציבית בתכנית הפעלת החוק לעידוד המגזר (תחת תחום הפעלת החוק לעידוד המגזר בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הוצאות מנהל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?