דלג לתוכן עיקרי
27.06.01.01

תשלומים למעסיקים

תקציב מאושר: 700,000
תקנה תקציבית בתכנית הפעלת החוק לעידוד המגזר (תחת תחום הפעלת החוק לעידוד המגזר בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב תשלומים למעסיקים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)