דלג לתוכן עיקרי
27.05.01.08

השתתפות במשרד התמ"ת להפעלת תוכנית מחל"ב

תקציב מאושר: 400,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות מינהל (תחת תחום הוצאות מינהל ורזרבות בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות במשרד התמ"ת להפעלת תוכנית מחל"ב הוא ₪400,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)