דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתשלומים של פסקי דין לפי חוק לעידוד המגזר העסקי

27.05.01.07

400,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות בתשלומים של פסקי דין לפי חוק לעידוד המגזר העסקי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)