דלג לתוכן עיקרי
27.05.01.07

העסקת יועץ לבדיקת תעריפי סיעוד

תקציב מאושר: 78,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות מינהל (תחת תחום הוצאות מינהל ורזרבות בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב העסקת יועץ לבדיקת תעריפי סיעוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪78,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?