דלג לתוכן עיקרי
27.03.04.08

הכשרה מקצועית בענף הבנייה פרוייקט 1993

תקציב מאושר: 5,000,000
תקנה תקציבית בתכנית הסכמים לאוכלוסיות (תחת תחום הקצבות המדינה לביטוח בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכשרה מקצועית בענף הבנייה פרוייקט 1993 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?