דלג לתוכן עיקרי
27.03.02.02

הלוואות עומדות לרכישת רכב

תקציב מאושר: 285,398,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע לנכים (תחת תחום הקצבות המדינה לביטוח בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הלוואות עומדות לרכישת רכב הוא ₪295,398,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪285,398,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪214,612,852
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)