דלג לתוכן עיקרי
27.02.02.02

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

תקציב מאושר: 504,253,000
תקנה תקציבית בתכנית חוקים לאוכלוסיות אחרות (תחת תחום הקצבות המדינה לקצבאות בסעיף ביטוח לאומי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה הוא ₪517,012,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪504,253,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪471,886,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)