דלג לתוכן עיקרי
26.97.02.15

העברות לעמותות צער בעלי חיים

תקציב מאושר: 2,914,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות בעלי חיים (תחת תחום צער בעלי חיים בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב העברות לעמותות צער בעלי חיים הוא ₪1,005,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,914,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪2,593,026
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)