דלג לתוכן עיקרי
26.13.04.16

תמיכות צער בעלי חיים

תקציב מאושר: 979,000
תקנה תקציבית בתכנית קרן למניעת זיהום ים, (תחת תחום קרנות בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב תמיכות צער בעלי חיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪979,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪94,745
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)