דלג לתוכן עיקרי
26.13.03

חשבון פקדון - הקרן

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום קרנות בסעיף המשרד להגנת הסביבה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב חשבון פקדון - הקרן לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-6,811
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?