דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב חשבון פקדון - הקרן לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪48,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-6,811
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?