דלג לתוכן עיקרי
26.13.02

חשבון כללי - הקרן

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום קרנות בסעיף המשרד להגנת הסביבה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב חשבון כללי - הקרן לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-28,071,032
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?