דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מגורמי חוץ לקרן הנקיון (היטל ההטמנה)

26.13.01.15

-
בשנת 2017 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לקרן הנקיון (היטל ההטמנה) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2016 עמד על ₪-26,677,174
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2017.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)