דלג לתוכן עיקרי
26.13.01.09

הכנסות מאזור יהודה ושומרון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הקרן לשמירת הניקיון - (תחת תחום קרנות בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות מאזור יהודה ושומרון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?